Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Qanunları

 

Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İnformasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İxrac nəzarəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Çap versiyası  Çap versiyası