Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi

Maşınqayırma   və elektrotexnika

"Avtomatik Xətlər" Elmi-İstehsalat Müəssisəsi 

Çap versiyası  Çap versiyası