Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi

Rabitə vasitələri  və radioelektronika

"Azon" zavodu 

"Peyk" zavodu 

EHM zavodu 

"Radioquraşdırma" zavodu 

Çap versiyası  Çap versiyası