Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi

Cihazqayırma

Bakı "Cihazqayırma" zavodu 

"Sənayecihaz" Elmi-İstehsalat Müəssisəsi 

 

Çap versiyası  Çap versiyası