Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi

Neft sənayesi

"Neftqazavtomat" Elmi-İstehsalat Müəssisəsi 

"Telemexanika" zavodu 

Çap versiyası  Çap versiyası