Fotoalbom

"Cihaz" İstehsalat Birliyi "Sənayecihaz" Elmi İstehsalat Müəssisəsinin açılışı zamanı


geriyə