Fotoalbom

“Şərq” İstehsalat Birliyinin “İqlim” Elmi-İstehsalat müəssisəsində yeni istehsal sahələrinin açılışı oldu


geriyə