Bələdçi

Bölmədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 2012-ci il tarixli, 2421 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı"nın 2.4-cü bəndinin (Dövlət orqanlarının fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktlarının anlaşılan sadə dildə yazılmış versiyasının, bələdçi qaydaların tərtib edilməsi və bu məlumatların vətəndaşlar arasında təşviq edilməsi) icrası ilə əlaqədar hazırlanmış materiallar təqdim edilir.

  1. Azərbaycan Respublikasının müdafiə sənayesi (ümumi məlumat) 
  2. Hərbi doktrina – ölkənin müdafiə siyasətinin təməl prinsipləri 
  3. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyası