Rabitə vasitələri  və radioelektronika

"Azon" zavodu 

 • Mikrosxemlər: 133, 155, 169, 170, 533, 555, 556, 561, 564, 589, 1102 seriyalı
 • Günəş batareyası elementləri
 • Taxta və plastmas məmulatlar
 • Yüksək keyfiyyətli azot və oksigen qazlarının maye və qaz halında istehsalı

"Peyk" zavodu 

 • İkitərəfli və çoxqatlı çap lövhələri

EHM zavodu 

 • Elektron kassa aparatları
 • Elektron taxoqraf "Bakı Taxo-2000"
 • Taksimetr "УК-ТАХ01"
 • Göyərtə işıqlandırıcısı
 • ESV-10 dərinlik nasosları üçün ehtiyat hissələri
 • Elektrik açarları
 • Metropoliten üçün eskalator pillə gövdəsi
 • Eskalatorun hərəkətinə nəzarət qurğusu
 • Eskalator pilləsinin dəstləşdirici elementləri

"Radioquraşdırma" zavodu 

 • Kiçik qabaritli cərəyan mənbələri 5V, 9V, 12V
 • İnkubator İU-300
 • Elektron kassa aparatları ELVES-MİKRO-F "Az"
 • Metal detektoru
 • Elektron tərəzi ETT15/5
 • Cərəyan çeviricisi
 • Qaynaq aparatları
 • Televizor üçün plastik kütlədən hissələr
 • Elektrik sayğacları üçün 4, 6, 8, 9, 10, 12 yerlik qutular