Naviqasiya

"Dalğa" Elmi-İstehsalat Müəssisəsi 

 • Yaxta üçün naviqasiya kompleksi 
 • Kiçik ölçülü induksiya elektron laqı 
 • Kiçik ölçülü avtomatlaşdırılmış naviqasiya kompleksi
 • Naviqasiya exolotları (1-50m) və (1-1600m)
 • Mayak işıqlandırıcıları "İşıq" ("İşıq-1", "İşıq-6")
 • Taxometrlər MC və P (500/12/220 V; 700/12/220 V)
 • Elektron alışma paylayıcısı
 • Elektron kommutatoru QMK
 • Temperatur ölçü cihazları İT-1-600; İT-5-130
 • Qaz mühərrik kompressorunun qazburaxan klapanı
 • Lubrikator (QMK 10 KQN)
 • Dəniz naviqasiya buylarının elektron avadanlığı
 • Dəniz neft platformaları və terminalları üçün naviqasiya sistemi
 • Antenlər
 • Cərəyan mənbələri 220V, 50 Hs/5; 12V; 15V; 24V; 27 V
 • Temperatur ölçən cihaz
 • Hidravlik maşının yağ paylayıcı lövhəsi
 • Dəniz suyunda işləyən nasosların işçi çarxları və valı
 • Qaz buraxan klapanların yəhəri və ştoku
 • Rezin kipləşdiricilər və kipgəclər
 • Qaz kompressorları üçün 3 və 6 hissədən ibarət isti kipkəclər
 • Rezindən işçi çarxlar
 • Transformatorlar (1 kVt-a gədər)

"Alov" zavodu 

 • Gəmilər və neft sənayesi avadanlıqları üçün ehtiyat hissələri
 • Neft qazma qurğuları üçün:
  • qaz valı,
  • qaz şturvalı V2-450,
  • müxtəlif vallar,
  • müxtəlif dişli çarxlar,
  • nazim çarx yığımda,
  • müxtəlif növ metizlər (sancaq, bolt, qayka)
  • şiber siyirtməsi (5", 6", 10"),
  • dartıcı vint (birtərəfli və ikitərəfli),
  • aqreqatı sıxan tərtibat.
 • Меtrо  vaqonları üçün ehtiyat  hissələri:
  • muftalar,
  • stəkan,
  • asılqan,
  • qapı lövhələri,
  • yastıqlar,
  • müxtəlif ölçülü vallar,
  • qapaqcıq.
 • Gəmilər üçün  ehtiyat  hissələri:
  • müxtəlif  növ yastıqların təmiri,
  • SS-328 və SS-373 işıqlandırıcıları,
  • müxtəlif  metizlər.