Aviasiya

"İqlim" Elmi-İstehsalat Müəssisəsi

 • Aerodrom kondisionerləri: AK-04-9A; AK-1,6-9A
 • Bort bələdçisinin universal konteyneri KBU 8-10
 • Hava-hava radiatorları: VVR 01.7604.5100.00;
  VVR 5.12.7604.0020.00; VVR 2.11.7604.0400.00;
 • Yanacaq-yağ radiatorları 5451T; 5580T; 5783T-1
 • Yanacaq-yağ istilik mübadiləediciləri 6107T, 6212T, 6212T-01, 6107T
 • Hava-hava istilik mübadiləediciləri 6246Т
 • Sıxıcı kompressor 5620
 • Su ayırıcı 2394t
 • Ventilyatorlar: 5617T; 4523
 • Hava quruducusu 6011
 • Rütubət ayırıcıları: 2227; 6368; 5676A; 2788; 6377; 6917; 6678

"Avia-Aqreqat" zavodu

 • Aerodrom kondisionerləri: AK-04-9A; AK-1,6-9A
 • Bort bələdçisinin universal konteyneri KBU 8-10
 • Hava-hava radiatorları: VVR 01.7604.5100.00;
  VVR 5.12.7604.0020.00; VVR 2.11.7604.0400.00;
 • Yanacaq-yağ radiatorları 5451T; 5580T; 5783T-1
 • Yanacaq-yağ istilik mübadiləediciləri 6107T, 6212T, 6212T-01, 6107T
 • Hava-hava istilik mübadiləediciləri 6246Т
 • Sıxıcı kompressor 5620
 • Su ayırıcı 2394t
 • Ventilyatorlar: 5617T; 4523
 • Hava quruducusu 6011
 • Rütubət ayırıcıları: 2227; 6368; 5676A; 2788; 6377; 6917; 6678