Müəssisələr


"İQLİM" Elmi-İstehsalat Müəssisəsi
АZ1093, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Buzovna qəsəbəsi, Albalılıq day., keçid 1349
Tel: +(994 12) 453-65-40, +(994 12) 453-65-92
Faks: +(994 12) 453-65-42
URL: http://www.iglim.com
E-mail: iglim@mdi.gov.az; iglim@azerin.com
"ELEKTRON HESABLAYICI MAŞINLAR" zavodu
AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev pr., 82/1
Tel: + 994-012 447-96-98;
Faks: + 994 12 447 96 95
E-mail: ehm@mdi.gov.az
 Gəncə "MAŞINQAYIRMA ZAVODU"
AZ2019, Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri, Şəmkir şosesi, 1
Tel: +(994 22) 264 42 87;
Faks: +(994 22) 254 56 60
E-mail: gmz@mdi.gov.az
 Tərtər "Elektromexanika"zavodu
AZ5900, Azərbaycan Respublikası, Tərtər şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi, 17
Tel/Faks: +(994 246) 541 76
E-mail: temz@mdi.gov.az

"AVİA-AQREQAT" zavodu
AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Volodarski küçəsi, 11
Tel: +(994-12)566-35-25;
Faks: +(994012) 566-61-26
E-mail: aviaaqreqat@mdi.gov.az ; aviaaqreqat@mail.ru

"SƏNAYECİHAZ" Elmi-İstehsalat Müəssisəsi
AZ1108, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Z.Bunyadov pr., 15
Tel./Faks: +(994 12) 562 93 22
E-mail: senayecihaz@mdi.gov.az ;  oves@prompribor.az

"RADİOQURAŞDIRMA" zavodu
AZ1123, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, R. Quliyev küçəsi, 4
Tel: +(994 12) 471 82 87, +(994 12) 471 00 14;
Faks: +(994 12) 447 05 85
E-mail: radiozavod@mdi.gov.az ; r-z@rambler.ru
 

"ARAZ" zavodu
AZ1812, Azərbaycan Respublikası, Şirvan şəhəri, Gülbala Şıxbala oğlu küçəsi, 184
Tel: +(994 197) 6 02 94, (+994 12) 418 96 75;
Faks: (+994 12) 418 96 75
E-mail: araz@mdi.gov.az ; arazzavod@rambler.ru

 

"TELEMEXANİKA" zavodu
AZ1800, Azərbaycan Respublikası, Şirvan şəhəri, Naxçıvan küçəsi, 1
Tel:+(994 197) 5-10-84; 5-43-32;
Faks:+(994 197) 5 10 84
E-mail: telemexanika@mdi.gov.az

Bakı "CİHAZQAYIRMA" zavodu
AZ1104, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Zabrat-1 qəs., Oktyabr küçəsi, 106
Tel: +(994 12) 550 21 52
Faks: +(994 12) 550 21 73
URL: http://www.bcz.az
E-mail: bakicihaz@mdi.gov.az
"AZON" zavodu
AZ1012, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Şərifzadə küçəsi, 241
Tel: +(994 12) 431 19 97; +(994 12) 431 89 83;
Faks: +(994 12) 431 10 95
URL: http://www.azonchip.com
E-mail: azon@mdi.gov.az ; azonchip@box.az

"DALĞA" Elmi-İstehsalat Müəssisəsi
AZ1089, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Hövsan qəs., R. Şahsuvarov küçəsi, 1.
Tel./Faks: +(994 12) 457 70 01
E-mail: dalga@mdi.gov.az  ; nordindustrial@mail.ru

"NEFTQAZAVTOMAT" Elmi-İstehsalat Müəssisəsi
AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 118
Tel.: +(994 12) 447 59 51; +(994 18) 645 65 19
Faks: +(994 12) 497 81 43
URL: http://www.neftgazavtomat.com
E-mail: neftgazavtomat@mdi.gov.az ; office@neftgazavtomat.com

 

"PEYK" zavodu
AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, D.Aslan küçəsi, 6
Tel./Faks: +(994 12) 567 35 74
E-mail: peyk@mdi.gov.az  ; peyk-pcb@mail.ru

 

"ALOV" zavodu
AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Moskva pr., 77
Tel: +(994 12) 431 19 22;
Tel/Faks: +(994 12) 431 50 55;
E-mail: alov@mdi.gov.az

 

"AVTOMATİK XƏTLƏR" Elmi-İstehsalat Müəssisəsi
AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 95
Tel: +(994 12) 466 92 47;
Faks:
+(994 12) 567 05 45
E-mail: automatline@mdi.gov.az

 

Elmi – Tədqiqat İnstitutu
АZ1123, Аzərbаycаn Rеspublikаsı, Bаkı şəhəri, Rаhib Məmmədоv küçəsi, 25
Tel/Faks: +(994 12) 471 01 35
E-mail: еti@mdi.qоv.аz

 

Milli Aerokosmik Agentliyi (MAKA)
AZ1115, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, S.S.Axundov küçəsi - 1

Tel: +(994 12) 562 93 87;
Faks:+(994 12) 562 17 38
E-mail: nasa@mdi.gov.az

 

Mərkəzi Təminat və Marketinq İdarəsi
AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev pr., 82/1
Tel:+(994 12) 514 23 11, +(994 12) 480 04 49; Faks:+(994 12) 514 23 99
E-mail: marketing@mdi.gov.az

 

 

Təhlükəsizlik və mühafizə idarəsi
AZ1108, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Ziya Bünyadov prospekti, 15
Tel: +(994 012) 562-65-51
Faks: +(994 012) 561-50-13
E-mail: armsntmi@rambler.ru

 

Sosial xidmətlər idarəsi
AZ1029, Аzərbаycаn Rеspublikаsı, Bаkı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 82/1
Tel:  +(994 012) 447-00-35; 447-00-59
Faks:   +(994 012) 447-00-34
E-mail: sxidaresi@mail.ru

 

Şərur “RADİO” zavodu
AZ6800, Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR, Şərur şəhəri, Nizami küçəsi, 25
Tel./faks: +(994 36) 542 42 32
E-mail:    sherur@mdi.gov.az

 

Xaçmaz “KONDENSATOR” zavodu
AZ 2700, Azərbaycan Respublikası, Xaçmaz şəhəri, H.Əliyev prospekti, 15
Tel./faks: +(994 172) 5-20-60
E-mail:    kondensator@mdi.gov.az , kondensator-zavodu@mail.ru