Əməkdaşlıq

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi bir çox xarici dövlətlərlə əməkdaşlıq edir.

Əməkdaşlıq aşağıdakı əsas istiqamətlər üzrə həyata keçirilir:

  • Aviasiya
  • Neft sənayesi
  • Cihazqayırma
  • Naviqasiya